Det Gode Og Sunde Liv

Forløbsplan

Sundheds- og Ældreministeriet samt Praktiserende Lægers Organisation har i fællesskab udviklet forløbsplaner for KOL og diabetes. Forløbsplan er en digital adgang til information om kroniske sygdomme som KOL og diabetes. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Herunder kan du logge ind på din personlige forløbsplan for diabetes og/eller KOL.

Tryk her eller på billedet herunder, for at logge ind i din personlige diabetes forløbsplan.

Tryk her eller på billedet herunder, for at logge ind i din personlige KOL forløbsplan.