Det Gode Og Sunde Liv

Iltbehandling i hjemmet

Selvom du oplever udtalt åndenød ved den mindste aktivitet, er det ikke ensbetydende med, at du har behov for iltbehandling.

Din praktiserende læge kan henvise dig til en lungemedicinsk afdeling, hvis din lungefunktion og iltmætning i blodet er så lav, at dit iltindhold bør kontrolleres.

Hvis du allerede får iltbehandling i hjemmet, har vi herunder samlet nogle brugbare informationer til dig.

Gode råd til dig, der har hjemmeilt

Når lungefunktionen er så dårlig, at iltindholdet i blodet er vedvarende nedsat, kan det blive nødvendigt med iltbehandling i hjemmet. Iltbehandling hjælper på iltmangel – ikke nødvendigvis på åndenød. Således er åndenød i sig selv ikke grund nok til at få iltbehandling, for behovet for hjemmeilt vurderes ved en blodprøve som foretages på sygehuset.

Iltbehandlingen kan, når den bruges korrekt, forlænge livet og forbedre livskvaliteten. Herudover øges muligheden for fysiske aktiviteter.

Ved iltbehandling øges iltniveauet i indåndingsluften, og hos de fleste fører dette til et øget indhold af ilt i blodet. Stresset på kroppen aftager, og organerne fungerer bedre.

Behandlingen kan forlænge livet med flere år – vel at bemærke også flere gode år.

Hos raske personer svarer iltniveauet i blodet til en iltmætning på 96-99%. Iltmætningen fortæller, hvor stor en del af de røde blodlegemer, som er ”lastet” med ilt. Hos kronisk lungesyge, som fx mennesker med KOL, betragtes en iltmætning på ned til 92% som normal. Iltmætningen bør som udgangspunkt altid måles i hvile.

Kan man få for meget ilt?

Ja, man kan godt få for meget ilt.
Derfor bestemmes mængden (ilt pr. minut), der skal gives, ud fra en blodprøve.
Du skal derfor kun tage den mængde ilt, der er aftalt med lægen eller lungesygeplejerskerne.

Hvor længe skal ilten anvendes?

Ilt kan ikke ”lagres” i kroppen. Det betyder, at ligeså snart ilten ikke anvendes, falder iltniveauet i blodet inden for få minutter, og kroppen belastes igen. Ilten skal derfor anvendes minimum 16 timer i døgnet for at kunne forlænge og forbedre livet. Ilten kan med fordel anvendes hele døgnet, men anvendes ilten mindre en 16 timer i døgnet, er der ikke påvist nogen effekt af iltbehandlingen. Jo flere timer ilten anvendes, des bedre virkning opnås.

Specielt skal ilten altid anvendes under aktivitet og under søvn.

Hvis der holdes pauser fra iltbehandlingen, bør pausen ikke være flere timer af gangen.

Kan man motionere med hjemmeilt?

Selvom det kniber med luft, er det vigtigt at få sig rørt.

Forlængerslangen gør det muligt at bevæge sig omkring inde, samtidig med at man får ilt.
Ligeledes er det vigtigt at komme ud og få frisk luft – her kan en transportabel iltflaske medbringes.

Det er vigtigt at anvende ilten ved anstrengelser, idet kroppen i den forbindelse har brug for mere ilt.

Tørre slimhinder

Slimhinden i næseborene kan udtørre ved iltbehandling. Dette kan afhjælpes ved at smøre med en vandbaseret creme, f.eks. Decubal eller Labidan. Cremen smøres i et tyndt lag i næsen.

Cremerne kan købes på apoteket. Oliebaseret creme, som f.eks. vaseline, bør ikke anvendes.

Kontrol af iltbehandlingen

Iltbehandlingen kontrolleres ca. hver 4. måned. Dette foregår enten på sygehuset eller ved hjemmebesøg af en lungesygeplejerske fra sygehuset.

Sikkerhed, tobaksrygning og åben ild

Rygeophør er et krav for at få hjemmeilt, ligesom ilten fjernes, hvis man begynder at ryge. Rygning kan spores i blodprøver. Tobaksrygning ophæver virkningen af iltbehandlingen, da kultilten fra tobaksrøgen blokerer for ilten, hvorfor det er vigtigt med totalt rygestop.

Desuden er der stor brandfare ved kombination af ilt og ild. Ilt er en farveløs og lugtfri luftart, som hverken kan ses eller smages. Ilt er i sig selv ikke brændbar, men luftarten er stærkt brandnærende. Derfor skal man holde sig mindst to meter fra åben ild under iltbehandling. Dette er fx en tændt brændeovn, stearinlys og madlavning over gasblus. Der er risiko for alvorlige forbrændinger.

Sengetøj kan ophobe ilt, så du må ikke bruge åben ild i soverum med ilt.
Rygning er IKKE TILLADT i rum, hvor ilt-udstyret er placeret eller anvendes.

Når ilten ikke er i brug

Sluk for ilten når du ikke bruger den, for at undgå at berige sengetøj, tæpper o. lign. med ilt.

Læg aldrig en ilt-brille fra dig uden at slukke for ilt-udstyret.

Værktøj

Brug aldrig værktøj på ilt-udstyret og forsøg aldrig selv at reparere det. Er der noget galt med udstyret, skal du kontakte Medical Danmark.

Ventilation

Sørg for god og røgfri ventilation, hvor du bruger ilten og tildæk aldrig ilt-udstyret.

Brug aldrig olie

Smør aldrig udstyret med olie, da olie og ilt sammen udgør en risiko.
Olie må ikke anvendes i nærheden af ilt, da det kan selvantænde.

Kilde: Denne vejledning er udarbejdet med udgangspunkt i følgende instruks; ”Iltbehandling i hjemmet” fra Sydvestjysk Sygehus og Patientvejledningen fra lungeforeningen; “Iltbehandling i dagligdagen”.

Tryk her for at se anbefalinger, hvis du skal rejse med ilttilskud.