Det Gode Og Sunde Liv

Brugerbetingelser for web app’en

I nedenstående finder du brugerbetingelserne for web app’en Det Gode Og Sunde Liv. Læs betingelserne omhyggeligt igennem før login.

Om Det Gode Og Sunde Liv

Din kommune tilbyder dig web app’en Det Gode Og Sunde Liv som et forebyggende og/eller sundhedsfremmende tilbud. Web app’en er forankret under Telemedicinsk Center, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. Du kan gratis anvende web app’en, såfremt du har KOL og/eller type 2-diabetes.

Anvendelsen af web app’en har ingen indflydelse på andre ydelser som Esbjerg kommune tilbyder.

Du kan til enhver tid trække dig ud af tilbuddet ved at henvende dig til Telemedicinsk Center, se kontaktoplysninger sidst i dokumentet. Tryk her for at læse mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger .

Hvad kan du bruge web app’en til

I web app’en kan du finde opdaterede oplysninger om din sygdom samt indtaste og gemme dine målinger. Du kan få hjælp til login og navigering i web app’en ved at tage kontakt til Telemedicinsk Center eller læse brugervejledningerne i menuen “Vejledninger”.

Vær opmærksom på, at du kan benytte web app’en på følgende to måder:

Selvmonitorering – du er den eneste der kan se dine målinger

Hvis du opretter adgang til web app’en uden om Telemedicinsk Center vil du automatisk være selvmonitorerende hvilket betyder, at det kun er dig selv, der kan se dine gemte målinger i web app’en.

Såfremt du ønsker, at der er sundhedsprofessionelle der ser eller reagerer på dine målinger kan du tage kontakt til Telemedicinsk Center mhp. visitering til telemonitorering.

Du kan også vælge, at blive selvmonitorerende efter, at du har været telemonitorerende.

 

Telemonitorering – deling af dine målinger

Som telemonitorerende er der sygeplejersker fra Telemedicinsk Center, der ser og reagerer på afvigelser i dine gemte målinger på web app’en.

Målingerne bliver ikke set af en sygeplejerske dagligt, og det er derfor vigtigt at understrege, at web app’en IKKE er en del af et nødberedskab, og at du ved sygdom eller akut forværring i din tilstand, skal kontakte din egen læge, vagtlæge eller ringe 1-1-2.

Sygeplejersken vil informere dig om, hvilke dage dine målinger bliver set (dog vil målinger aldrig blive set på helligdage og i weekender).

Ved afvigelser i målingerne vil du blive kontaktet enten via web app’ens beskedmodul eller opkald. Du kan ligeledes også selv kontakte Telemedicinsk Center via beskedmodul eller opkald, såfremt du ønsker råd og/eller vejledning.

Vær opmærksom på, at du kun kan blive telemonitorerende efter at en sygeplejerske fra Telemedicinsk Center har vurderet, om du er egnet til telemonitorering ud fra Sundhedsloven §119.2 eller §138.

Såfremt du har været selvmonitorerende forinden forholder sygeplejerskerne sig kun, til de målinger som du har indtastet fra den dag du er overgået til telemonitorering.

Videregivelse af dine informationer

Sygeplejersken i Telemedicinsk Center er underlagt tavshedspligt, og må derfor ikke videregive dine helbredsmæssige oplysninger til anden instans f.eks. egen læge eller hjemmeplejen, medmindre du har givet et mundtligt samtykke forinden.

Afvigelser i telemonitorering

Såfremt at du og sygeplejersken i Telemedicinsk Center bliver enige om, at du visiteres til telemonitorering ud fra Sundhedsloven §138 vil der være skærpet opfølgningspligt.

Det betyder, at sygeplejersken har pligt til at kontakte dig pr. telefon såfremt du ikke indsender målinger som aftalt. Hvis du ikke besvarer dit opkald og du fortsat ikke har indsendt målinger inden for to opfølgningsdage og fortsat ikke besvarer opkald, vil sygeplejersken kontakte dine pårørende eller anden instans. Vi vil derfor bede dig om et mundtligt samtykke til at må kontakte dine pårørende inden opstart af telemonitorering.

Kontaktoplysninger

Telemedicinsk Center
Esbjerg Sundhedscenter
Spangsbjerg Kirkevej 51
6700 Esbjerg
Skriv til Telemedicinsk Center
Tlf. 76 16 32 77

Telefontid:
Mandag 08.00-14.00
Tirsdag 08.00-14.00
Onsdag 08.00-14.00
Torsdag 08.00-14.00
Fredag 08.00-11.00